terça-feira, 31 de janeiro de 2012

חג המולד (Christmas)

חג המולד חג המולד הוא לא נוצרי, הוא חג פגאני. מרכיביה וסמלים קשורים לדת בבל העתיקה. יום נחוג ב -25 בדצמבר הישן האל הבבלי תמוז. אלילים אחרים הפרסים מיטרה. שבתאי של הרומאים, הם חגגו את חג Saturnalia, בתקופה זו בדצמבר.עץ חג המולד הוא הסמל הגדול ביותר של האל תמוז.תמוז פיין שהוקם בתים, לכבוד זה השמש האל. אנחנו חייבים לקדם פולחן טהורה לאלוהים ולא עם אלמנטים של דתות ופולחנים פגאניים, אפל מקאברי.הנצרות הטהורה לא ניתן לפטור עבודה זרה של עבודת אלילים. (מאת: Valdemir מוטה דה מנזס, הסופר)